Home > Tên miền > Thông tin chung về tên miền > Hình thức thanh toán tại TENTEN như thế nào?

Hình thức thanh toán tại TENTEN như thế nào?

Để thanh toán dịch vụ đăng ký tên miền và hosting, Quý khách có 5 lựa chọn để thực hiện.

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết "Tại đây"