Home > Tên miền > Thông tin chung về tên miền > Tôi có được chuyển tên miền từ TENTEN sang nhà đăng ký khác không?

Tôi có được chuyển tên miền từ TENTEN sang nhà đăng ký khác không?

* Hoàn toàn được, với điều kiện tên miền của Quý khách chưa hết hạn.

1. Với tên miền quốc tế: Tên miền phải còn hạn ít nhất 14 ngày mới có thể transfer.

2. Với tên miền ".vn": Tên miền phải còn hạn ít nhất 30 ngày mới có thể transfer.

* Thủ tục transfer out như sau:

B1: Hoàn thành bản khai chuyển đổi NĐK có xác nhận của chủ thể (Download bản khai mẫu mới nhất). Với chủ thể là cá nhân, yêu cầu có thêm CMTND của chủ thể (bản scan/photo công chứng)

B2: Gửi mail yêu cầu về TENTEN có kèm theo hồ sơ để TENTEN xét duyệt và cấp mã transfer + unlock tên miền trên hệ thống.

B3: TENTEN unlock tên miền và cấp mã transfer về email quản trị của Quý khách.