Home > Tên miền > Thông tin chung về tên miền > Chi phí gia hạn tên miền là bao nhiêu?

Chi phí gia hạn tên miền là bao nhiêu?

Chi phí gia hạn tên miền được tính theo phí đăng ký tên miền tại thời điểm gia hạn.
(Mức phí này thường ít thay đổi và sẽ được cập nhật tại mục "Bảng giá tên miền")