Home > Tên miền > Thông tin chung về tên miền > Làm thế nào để chuyển tên miền từ nhà đăng ký khác về TENTEN? Chi phí chuyển tên miền là bao nhiêu?

Làm thế nào để chuyển tên miền từ nhà đăng ký khác về TENTEN? Chi phí chuyển tên miền là bao nhiêu?

۞ Các bước để chuyển tên miền từ nhà đăng ký khác về TENTEN:

1. Với tên miền quốc tế:

B1: Quý khách cần kiểm tra các điều kiện để transfer:
+ Tên miền phải được unlock
+ Quý khách có Auth-info code
+ Quý khách kiểm soát được email quản trị tên miền.
+ Tên miền phải được đăng ký hoặc duy trì hơn 60 ngày

B2: Đăng ký transfer với TENTEN bằng cách gửi email kèm các thông tin: 

+ Tên miền muốn transfer
+  Auth-info code của tên miền

+ Thanh toán phí transfer áp dụng cho tên miền quốc tế: Biểu phí tham khảo tại đây

B3: Kiểm tra email quản trị (trong mục admin khi whois tên miền), Quý khách sẽ nhận được 1 email đề nghị Quý khách xác nhận. Sau khi Quý khách bấm nút "Đồng ý" và hệ thống báo thành công, tối thiểu là 2 ngày và tối đa là 2 tuần tên miền của Quý khách sẽ được chuyển về TENTEN.
(*) Trường hợp thường thấy khi transfer thất bại:
- Authcode sai
- Tên miền bị lock trong quá trình transfer
- Quý khách không nhận được mail xác nhận, hoặc nhận được mail xác nhận mà Quý khách không nhấn nút "Đồng ý"
- Vô tình bấm vào và xác nhận việc hủy transfer.


2. Với tên miền Việt nam ".vn":

B1: Hoàn thành bản khai chuyển đổi nhà đăng ký có xác nhận chủ thể (Download bản khai). Nếu chủ thể là cá nhân cần có thêm CMTND (bản scan/photo công chứng)

B2: Gửi bản khai chuyển đổi nhà đăng ký/CMTND sang TENTEN qua email (bản scan) hoặc qua đường bưu chính.

B3: Gửi mail yêu cầu chuyển đổi tên miền có kèm hồ sơ và mã transfer để TENTEN gửi yêu cầu transfer lên hệ thống VNNIC.

Khi chuyển thành công (tối đa 05 ngày sau khi TENTEN nhận đủ hồ sơ và mã transfer), chúng tôi sẽ gửi mail thông báo cho Quý khách đồng thời cung cấp tài khoản khách hàng để Quý khách đăng nhập trang ID.TENTEN.VN và thực hiện các cài đặt với tên miền.

۞ Phí chuyển tên miền .vn về TENTEN: Khi chuyển tên miền về TENTEN Quý khách không tốn chi phí, đồng thời được giữ nguyên thời hạn của tên miền, không làm gián đoạn hoạt động của website.