Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Kiểm tra phiên bản php của website wordpress đang hoạt đông

Kiểm tra phiên bản php của website wordpress đang hoạt đông

Một số trường hợp các bạn cần kiểm tra phiên bản php website của mình để xem website có phù hợp với một số hosting mới hay không. Ví dụ Failover hosting

Để thực hiện điều này các bạn tiến hành như sau

  1. Truy cập trang quản trị website ( đăng bài, ảnh )

  1. Truy cập menu gói mở rộng -> cài mới và gõ từ khóa “Display PHP Version” vào ô tìm kiếm

  1. Tiến hành cài đặt và mở plugin này lên , các bạn sẽ thấy phiên bản php của website tại mục At a Glance