Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Chuyển hướng non www sang www và ngược lại ở Wordpress

Chuyển hướng non www sang www và ngược lại ở Wordpress

Xin chào các bạn!

Trong quá trình sử dụng website sẽ không tránh được trường hợp bạn chỉ muốn truy cập vào web và luôn mặc định là sẽ được chuyển hướng tới dạng có www.tenmiencuaban.com hoặc ngược lại.

Vậy, TenTen sẽ hướng dẫn bạn làm việc này đối với mã nguồn wordpress sử dụng hosting linux bao gồm các cách sau:

Cách 1: Sửa file .htaccess

Bạn cần đăng nhập vào hosting vào sửa file .htaccess thành kết quả như dưới đây:

RewriteEngine on

# redirects www to non www - also redirects any other domain pointed here to yourdomain.com

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^tenmiencuaban\.com$

RewriteRule ^(.*)$ https://tenmiencuaban.com/$1 [L,R=301]

Cách 2: Thay đổi trong trang quản trị wordpress

Sau khi đăng nhập trang quản trị web tenmiencuaban.com/wp-admin

Bạn truy cập đường dẫn như dưới đây và sửa như trong ảnh:

www.tenmiencuaban.com/wp-admin/options-general.php

Cách 3: Sửa file wp-config.php

Bạn đăng nhập trang quản trị hosting hoặc sử dụng FTP/SFTP (tùy hosting) sau đó tìm file wp-config.php thêm 2 thông số như ở dưới vào ngay dưới thẻ <php?

define('WP_HOME','http://www.tenmiencuaban.com');
define('WP_SITEURL','www.tenmiencuaban.com');

Chúc bạn thành công và cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết của chúng tôi.