Home > Tên miền > Thông tin chung về tên miền > Tôi có thể nhượng lại tên miền cho chủ thể khác không?

Tôi có thể nhượng lại tên miền cho chủ thể khác không?

Theo thông lệ thì tên miền cấp cao quốc tế dùng chung (như .com, .info…) được coi là hàng hóa, được cấp theo con đường thương mại, tức là đấu thầu khai thác, mua bán, trao đổi tự do. Vì thế có thể nhượng lại tên miền cho chủ thể khác và tiến hành các bước chuyển nhượng theo quy định của từng nhà đăng ký tên miền.

Còn với tên miền cấp cao mã quốc gia, vấn đề này phụ thuộc vào chính sách quy định của từng nước.

Hiện tại NĐK đã thực hiện chuyển nhượng tên miền ".vn" không thông qua đấu giá, Quý khách có thể tham khảo về thủ tục chuyển nhượng tên miền tại đây