Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Hướng dẫn Plugin Contact Form 7 trong Wordpress Website

Hướng dẫn Plugin Contact Form 7 trong Wordpress Website

Contact form 7 là 1 plugin khả phổ biến được sử dụng để gửi đơn hàng hoặc form liên hệ  SMTP để gửi email đơn đặt hàng.

Sau đây, Tenten xin hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình dịch vụ này.

Đầu tiên, các bạn truy cập vào trang quản trị website wordpress và đăng nhập.

Sau đó, các bạn truy cập mục cài đặt mở rộng hoặc tiếng Anh là plugin, Tìm plugin có tên Contact Form 7 hoặc bạn có thể cài đặt bằng cách tải tệp tin zip lên và cài đặt. Sau khi cài đặt thành công thì tất nhiên rồi. Chúng ta Active lên và tiến hành cấu hình :

Tuy nhiên hãy xem lại đã, các bạn cần cài thêm plugin SMTP cho Wordpress để gửi thư mailer qua CTF7. Để tham khảo cài đặt và cách sử dụng các bạn có thể tham khảo thêm tai đây..

Bây giờ chúng ta tiếp tục cấu hình cho CTF7 nhé. Mặc định thì CTF7 cũng cho chúng ta 1 form cơ bản gồm những thông tin như sau, các bạn có thể sử dụng luôn form này hoặc tạo form mới với các thông tin mà các bạn cần.

Sau ki tạo xong các bạn chú ý đoạn mã sau :

Đó chính là đoạn mã để các bạn nhúng vào bài viết, trang hoặc widget bất kỳ nào mà bạn muốn đặt CTF7. Ví dụ tại trang Liên hệ các bạn đặt nhu sau:

Vậy là các bạn đã có 1 Form CTF7 

Tiếp theo các bạn cần cấu hình để các thông tin từ CTF7 có thể gửi về email của bạn. Như thông tin đơn hàng hoặc các thông tin khác đc nhập vào CTF7 .

Các bạn mở plugin SMTP và cấu hình các thông số như sau :

Port SMTP sẽ thay đổi tùy theo dịch vụ mail mà bạn sử dụng. Ví dụ của Google mail là : 587 và của yahoo mail là : 465

Cuối cùng các bạn chọn Save Changes để hoàn thành việc cài đặt. 

Kết quả thành công như vậy là hoàn thành việc cài đặt Contac form 7 để tạo các form liên hệ hoặc đơn hàng !

Nếu không thành công sẽ báo như sau : Quý khách cần kiểm tra lại các cài đặt sau 

1. Kiểm tra các cài đặt tại SMTP

2. Kiểm tra kết nối ứng dụng với tài khoản Google

chọn đăng nhập vào google

Kiểm tra Cho phép ứng dụng kém an toàn đang Bật hay là Tắt.

Nếu là Tắt ta chuyển chế độ Tắt thành Bật

Tiếp tục đăng nhập trang https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha  Chọn Tiếp túc để xác nhận cài đặt

3. Sử dụng mật khẩu ứng dụng khi bật xác minh 2 bước.

- Đăng nhập Google

- Truy cập mật khẩu ứng dụng:

- Chọn ứng dụng --> Khác (Tên tùy chỉnh).

- Đặt tên ứng dụng --> Tạo.

- Mật khẩu ứng dụng được tạo trong ô bôi vàng --> Xong.

- Copy và Paste mật khẩu ứng dụng vào cấu hình SMTP của website.