Home > Hosting > Windows Hosting > Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trên plesk

Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trên plesk

TENTEN hướng dẫn quý khách các thao tác thay đổi phiên bản PHP trên Plesk như sau:
B1: truy cập trang quản trị Plesk , chọn " PHP Settings"

 

B2: Lựa chọn phiên bản PHP cần sử dụng
 

B3: Ấn OK để lưu lại cấu hình