Home > Hosting > Windows Hosting > Hướng dẫn đổi mật khẩu mail trên Plesk

Hướng dẫn đổi mật khẩu mail trên Plesk

Để đổi mật khẩu mail trên hosting window chúng ta có thể làm theo hướng dẫn tại đây:

Bước 1 :  Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting ( Plesk)

Bước 2: chọn mục Email Addresses vào chọn email cần thay đổi password:

Sau đó nhập password mới  để thay đổi 

Cuối cùng sau khi nhập password  xong chúng ta nhấn nút Apply để hoàn thành việc đổi password mail của mình

Chúc các bạn thành công !