Home > Hosting > Windows Hosting > Hướng dẫn tăng dung lượng upload max size Plesk

Hướng dẫn tăng dung lượng upload max size Plesk

Để tăng dung lượng upload max size quý khách thao tác như sau:
 

B1: truy cập trang quản trị Plesk , chọn " PHP Settings"


 

B2: Chọn dung lượng upload max size cần cài đặt
B3: ấn OK để lưu lại cấu hình