Home > Hosting > Windows Hosting > Cách chia sẻ dữ liệu giữa 2 hệ điều hành Windows

Cách chia sẻ dữ liệu giữa 2 hệ điều hành Windows

Cộng đồng mã nguồn mở ngày càng phát triển mạnh mẽ cùng với vấn đề bản quyền của Microsoft mà Windows không còn là hệ điều hàng độc tôn nữa. Số lượng người dùng hệ điều hành Linux trên thế giới ngày càng tăng lên, vì vậy, nếu một người bạn của bạn muốn chia sẻ dữ liệu nào đó mà 2 chiếc máy tính lại chạy 2 hệ điều hành khác nhau thì phải làm thế nào?

Bài viết này, Dichvumaychu sẽ hướng dẫn các bạn cách chia sẽ dữ liệu giữa 2 hệ điều hành Windows  bằng  cách thiết lập một thư mục trên Windows mà máy tính dùng Linux có thể truy cập vào.

 

 

1. Thiết lập chia sẽ trên Windows

Bước 1: Hãy đảm bảo các thiết lập mạng của bạn đã được cấu hình cho phép kết nối từ các máy tính khác :  mở Network and Sharing Center >  nhấn chọn Change advanced sharing settings > đánh dấu vào 2 tùy chọn “Turn on network discovery” và “Turn on file and printer sharing” >  nhấn “Save Changes” .

Bước 2: tạo một thư mục bất kỳ trong ổ đĩa và đặt tên tùy ý, ví dụ: Share  > nhấn phải chuột vào thư mục vừa tạo >  chọn Properties > chọn tab Sharing >  nhấn chọn Advanced Sharing

 đánh dấu vào tùy chọn “Share this folder”  >  nhấn Permissions

Trong cửa sổ Permissions, bạn tiến hành thiết lập các hạn chế cho việc truy cập và chỉnh sửa thư mục mà mình đã chọn cho việc chia sẻ bằng cách đánh dấu vào các tùy chọn trong khung. Sau khi thiết lập xong, bạn nhấn OK để lưu lại

Bước 3: chọn tab “Security” >  thêm người dùng hoặc thiết lập thêm các quyền khác cho thư mục và hạn chế dành cho người truy cập > nhấn OK.