Home > Hosting > Windows Hosting > Hướng dẫn upload dữ liệu lên hosting window tại TenTen

Hướng dẫn upload dữ liệu lên hosting window tại TenTen

Để upload dữ liệu lên hosting Window tại TenTen, các bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Các bạn truy cập vào trong hosting (trang quản trị của Plesk) > chọn mục File Manager :

Bước 2 : Sau khi mở mục File Manager các bạn sẽ upload dữ liệu vào trong thư mục httpdocs (xóa nhưng file mặc định đã có sẵn trong httpdocs)

 

Bước 3: Các bạn quay lại giao diện của PLESK chọn mục Database 

Sau đó các bạn tiến hành tạo database:

Bước 4: Các bạn tiến hành kết nối chuỗi connetstring trong file web.config 

Như vậy các bạn đã hoàn thành các bước upload dữ liệu lên hosting window tại TenTen. 

Chúc các bạn thành công.