Home > Hosting > Windows Hosting > Hướng dẫn giới hạn sử dụng băng thông trên hosting windows và số lượng được phép kết nối vào Website của bạn

Hướng dẫn giới hạn sử dụng băng thông trên hosting windows và số lượng được phép kết nối vào Website của bạn

TenTen xin chia sẻ hướng dẫn giới hạn sử dụng băng thông trên hosting windows và số lượng được phép kết nối vào Website:

Bước 1. Đăng nhập quản trị hosting với account đã được cung cấp từ TENTEN:

Bước 2 : Click Bandwidth Limiting.

Bước 3: Chọn Switch on bandwidth limiting ( nghĩa là nhập số lượng hạn chế băng thông) 

 

Bước 4: Chọn Switch on connections limiting

 

Bước 5: Click chọn OK 

 

Chúc bạn thành công!