Home > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Cấu hình tên miền về địa chỉ Blogspot (phần 1 - Cấu hình cho tên miền chính)

Cấu hình tên miền về địa chỉ Blogspot (phần 1 - Cấu hình cho tên miền chính)

Blogger cung cấp miễn phí 2 kiểu publish cho blog của người dùng.

Kiểu blogspot (example.blogspot.com) và kiểu tùy chỉnh theo domain riêng (www.example.com). Người dùng có thể thay đổi 2 kiểu trên bất kì lúc nào mà nội dung website vẫn không đổi

I. Tên miền mức cao (On top-level domain - www.example.com)

1. Đăng nhập vào công cụ quản trị tên miền, làm theo hướng dẫn sau để tạo bản ghi CNAME và bản ghi A

CNAME record

 Tạo 2 bản ghi CNAME, bản ghi thứ nhất với các giá trị

 host: example             type: CNAME           value: ghs.google.com.

 bản ghi CNAME thứ 2 với các gí trị

host: 4BGDMANINAOP type: CNAME,

value: gv-KPET33YRR3LIEGWAKMMVVKCZVCA4QZHJVZ3CHKNOIXFKHLZG2IDQ.domainverify.googlehosted.com

Lưu ý: Đây là bản ghi xác thực của Blogspot đối với domain <Nếu không thêm bản ghi xác thực sẽ có Lỗi 12 >

A Record ( tùy chọn).

Làm theo hướng dẫn dưới đây để trình duyệt tự động thêm www vào trước domain (nếu bỏ qua bước này, khi người dùng truy cập không có chữ www, ví dụ, example.com, sẽ xuất hiện trang lỗi).

- Tạo 4 record a với các giá trị sau:

            Host @            type A                         value 216.239.32.21

            Host @            type A                         value 216.239.34.21

            Host @            type A                         value 216.239.36.21

            Host @            type A                         value 216.239.38.21

2. Cập nhật blogger setting

Trước khi thực hiện bước này, vui lòng chờ các bản ghi DNS đã được cập nhật và có hiệu lực (từ 1h - 24h)

Vào Setting -> basic tab tìm đến phần Publishing và click vào link add a custom domain

Sau đó click vào Switch to advanced settings

Nhập vào tên domain, sau đó click save.

Quá trình trên có thể mất 24h để có hiệu lực