Home > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Đổi mật khẩu tên miền trong tài khoản id.tenten.vn

Đổi mật khẩu tên miền trong tài khoản id.tenten.vn

B1: Quý khách đăng nhập vào trang quản lý đại lý của mình. https://id.tenten.vn/

B2: Sau khi đăng nhập thành công quý khách đến mục tên miền và thao tác theo ảnh hướng dẫn sau:

Quý khách lưu thông tin mật khẩu mới tạo.