Home > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Hướng dẫn cách test website khi chưa trỏ domain về Tenten

Hướng dẫn cách test website khi chưa trỏ domain về Tenten

1. Giới thiệu:
Bạn là khách hàng share hosting của Tenten nhưng không đăng ký domain tại Tenten. Sau khi đăng ký gói hosting bạn phải trỏ domain về địa chỉ ip của Tenten.
Tuy nhiên, nếu còn đang sử dụng hosting ở nhà cung cấp khác, bạn cũng có thể cấu hình để kiểm tra và chuyển dữ liệu về Tenten. Khi chắc chắn mọi thứ đã ổn định thì có thể trỏ domain để website hoạt động bình thường.
 

2. Nguyên tắc cơ bản:

Cần phân giải domain của bạn (ví dụ yourdomain.com) về địa chỉ ip của Tenten (ví dụ 103.18.7.211). Việc phân giải này được thực hiện qua DNS nhưng chúng ta có thể can thiệp vào việc phân giải domain ngay tại máy tính của mình, bằng cách chỉ định yourdomain.com có ip là 103.18.7.211.

3. Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện:

a. Cấu hình file hosts

Thêm một dòng sau đây vào cuối file hosts

103.18.7.211 yourdomain.com

Ứng với từng hệ điều hành khác nhau thì file hosts ở trong các thư mục tương ứng.

+ Hệ điều hành Windows: File hosts trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc

+ Hệ điều hành Linux: File hosts trong thư mục /etc

+ Hệ điều hành Mac: File hosts trong thư mục /private/etc

b. Xóa cache DNS để đảm bảo sẽ truy cập đúng

+ Windows: Vào CMD tại dấu nhắc lệnh gõ lệnh ipconfig /flushdns

+ Linux: Trong terminate gõ lệnh: service nscd restart

+ Mac: Gõ dòng lệnh trong cửa sổ Terminal: dsCacheutil –flushCache

c. Kiểm tra

+ Truy cập trực tiếp vào website để kiểm tra. Bạn truy cập yourdomain.com bằng trình duyệt để kiếm tra, lúc này sẽ là website được đặt trên Tenten.

+ Truy vấn DNS bằng nslookup.

Gõ lệnh nslookup tại cửa sổ dòng lệnh (của cả 3 hệ điều hành). Sau đó nhập domain cần kiểm tra là yourdomain.com, nếu kết quả tra về IP 103.18.7.211 là đúng.