Home > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Câu hỏi thường gặp khi sử dụng tính năng gia hạn tên miền tự động (Auto domain renewal)

Câu hỏi thường gặp khi sử dụng tính năng gia hạn tên miền tự động (Auto domain renewal)

1. Tính năng tư động gia hạn tên miền như thế nào?

- Trường hợp Khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của TENTEN và sử dụng tính năng “Tự động gia hạn”, TENTEN sẽ áp dụng tính năng tự động gia hạn khi Khách hàng tích chọn vào mục “Tự động gia hạn” ở giao diện Quản lý dịch vụ. Và để tính năng tự động gia hạn hoạt động thì cần đảm bảo 2 điều kiện sau:

 + Thời hạn tên miền còn ít nhất 15 ngày
 + Số dư tài khoản lớn hơn hoặc bằng với chi phí dịch vụ cần gia hạn

- Nếu 1 trong 2 điều kiện trên không thỏa mãn thì tính năng gia hạn tự động không kích hoạt và Khách hàng sẽ phải tiến hành gia hạn thủ công.

2. Trước khi tự động gia hạn TENTEN có thông báo đến khách hàng không?

– Trước 30 ngày, 20 ngày tự động gia hạn, hệ thống sẽ gửi thông báo đến quý khách qua email và cảnh báo ở trang quản trị ID.TENTEN.VN. Nếu quý khách không muốn sử dụng tiếp có thể thao tác hủy tự động gia hạn.

3. Nếu tôi muốn hủy để dịch vụ không tự động gia hạn nữa, tôi cần làm thế nào?

Quý khách có thể đăng nhập vào tài khoản ID.TENTEN.VN, vào từng dịch vụ đã cài đặt tính năng gia hạn tự động để hủy tự động gia hạn 

Sau khi bấm nút tắt " tự động gia hạn”, quý khách cần xác nhận lại thông tin một lần nữa

Sau khi xác nhận hủy tự động gia hạn. Dịch vụ đó sẽ ở trạng thái gia hạn thủ công.

4. Những dịch vụ nào có tính năng gia hạn tự động?

Gia hạn tự động chỉ áp dụng với  dịch vụ TÊN MIỀN