Home > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Hướng dẫn cấu hình đổi Name server và DNS tên miền ở trang ID.TENTEN.VN

Hướng dẫn cấu hình đổi Name server và DNS tên miền ở trang ID.TENTEN.VN

I. Đổi Name Server

B1: Quý khách đăng nhập vào trang quản lý đại lý của mình. https://id.tenten.vn/

B2: Sau khi đăng nhập thành công quý khách đến mục tên miền và thao tác theo ảnh hướng dẫn sau:

Sau đó Tiếp tục để thay đổi thiết lập.

II. Đổi DNS tên miền

B1: Quý khách đăng nhập vào trang quản lý đại lý của mình. https://id.tenten.vn/

B2: Sau khi đăng nhập thành công quý khách đến mục tên miền và thao tác theo ảnh hướng dẫn sau:

Sau đó thiết lập các bản ghi cần thiết DNS tên miền.