Home > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Hướng dẫn cấu hình DNS bản ghi SRV tại TenTen

Hướng dẫn cấu hình DNS bản ghi SRV tại TenTen

Để cấu hình được bản ghi SRV dịch vụ mail Office 365 của Microsoft chúng ta sẽ cấu hình hai bản ghi bên Mircosoft vào trang https://domain.tenten.vn như sau :
Bước 1 : Đăng nhập vào trang  https://domain.tenten.vn 

Bước 2  Chúng ta click nút Thêm và thêm 2 bản ghi SRV như sau :

Trong đó:

Priority: 100
Weight: 1
Port: 5061 ;  443

Lưu ý: Phải nhập cả dấu chấm cuối cùng "."

Sau đó chúng ta tiến hành lưu lại và chờ tên miền cập nhật mới  DNS .

Chúc Bạn thành công !