Home > Quy định > Quy định nạp tiền và sử dụng số dư tài khoản

Quy định nạp tiền và sử dụng số dư tài khoản

Khi Quý khách sử dụng tính năng nạp tiền và sử dụng số dư tài khoản tại TenTen thì cần hiểu và đồng ý với những Quy định như dưới đây:

1. Số tiền đã nạp không được phép rút tiền mặt hoặc rút chuyển khoản.

2. Một phần hoặc tất cả số dư trong tài khoản không được phép chuyển qua lại với một tài khoản khác trong cùng một hệ thống TenTen.vn

3. Số tiền nạp tối thiểu là: 100.000đ/lần và tối đa là 20.000.000đ/lần

4. Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này.