Home > Quy định > Quy định về dịch vụ Backorder (giữ chỗ tên miền)

Quy định về dịch vụ Backorder (giữ chỗ tên miền)

Khi Quý khách sử dụng sử dụng Backorder (giữ chỗ) tên miền thì Quý khách vui lòng hiểu và đồng ý theo quy định dưới đây:

1. TENTEN sẽ hoàn lại 100% phí dịch vụ cho khách hàng nếu kết quả backorder tên miền không thành công. Thời gian hoàn tiền không hoàn vào thứ 7, CN, ngày lễ, ngày tết.

2. TENTEN chỉ nhận giữ chỗ tên miền cho quý khách khi quý khách đã thanh toán đầy đủ phí và cam kết tuân thủ quy định dịch vụ đăng ký tên miền .vn

3. Trong trường hợp, Quý khách muốn huỷ đơn hàng đã thanh toán phí backorder và tên miền chưa được backorder thành công. Quý khách sẽ phải thanh toán phí backoder 495.000đ/tên miền và TENTEN sẽ chỉ hoàn lại phí đăng ký mới tên miền (theo giá tại thời điểm đăng ký đơn hàng)

4. Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này.