Home > Quy định > Quy định hỗ trợ đăng bán tên miền

Quy định hỗ trợ đăng bán tên miền

TENTEN hỗ trợ Khách hàng có tên miền quản lý tại TENTEN có thể đăng bán tên miền không còn nhu cầu sử dụng cho Khách hàng khác theo quy định dưới đây:

1. TENTEN chỉ cung cấp trang web để khách đăng tải tên miền cần bán lên: https://tenten.vn/vi/DomainSell/index và không có trách nhiệm đối với các tranh chấp phát sinh trong quá trình mua bán của Khách hàng.

2. TENTEN KHÔNG THU PHÍ dịch vụ đăng bán này từ khách hàng. Chủ sở hữu tên miền được đăng miễn phí những tên miền cần rao bán tại trang https://id.tenten.vn.

3. Chỉ được đăng tên miền gốc đăng ký tại TenTen.vn và còn hạn sử dụng hoặc trong thời gian tên miền được phép gia hạn muộn (-1 ngày đến -27 ngày)
(Lưu ý: khi tên miền đã hết hạn và trong thời gian gia hạn muộn (-1 ngày đến -27 ngày) thì 1 trong 2 bên mua hoặc bán phải tự thoả thuận việc bên nào sẽ chịu chi phí gia hạn tên miền thì giao dịch mới được thực hiện).

4. Khi lựa chọn gửi thông tin liên hệ cho TenTen để mua tên miền, người mua cần đồng ý việc TenTen gửi thông tin của người mua cho người bán để người bán liên hệ.

5. Người mua và người bán không cần thông qua hoặc liên hệ với TENTEN về việc mua bán tên miền, 2 bên tự chủ động liên hệ và giao dịch với nhau và TenTen không có trách nhiệm đền bù hay bồi thường cho việc giao dịch mua bán giữa 2 bên (cả người mua và người bán).

6. Sau khi thương lượng xong, nếu người mua cần yêu cầu người bán chuyển nhượng quyền sở hữu tên miền thì 2 bên gửi email liên hệ đến TENTEN. TENTEN sẽ hỗ trợ chuyển nhượng theo Quy trình của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) hiện tại

7. Khi 2 bên đã hoàn tất giao dịch, tên miền đã chuyển đổi sang tài khoản người mua mới thì tất cả hoá đơn và hợp đồng liên quan đến tên miền mà TenTen.vn đã xuất trước đó sẽ không còn hiệu lực và mặc định không có giá trị tranh chấp.

8. Khi tên miền đã chuyển đổi sang người sở hữu mới thì người sở hữu mới không được phép transfer tên miền từ TenTen sang nhà cung cấp khác.

9. Không hỗ trợ rao bán tên miền .name.vn

10. Hoạt động trên website tuân thủ Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 1/7/2014 về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet; Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 về hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.

11. Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này.