Home > Quy định > Quy định - Chính sách Đại lý TENTEN

Quy định - Chính sách Đại lý TENTEN

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ CỦA TENTEN

Đại lý phải tuân thủ các chính sách do TENTEN cung cấp cho đại lý trong phạm vi của dịch vụ.
Ngay sau khi đồng ý với Quy định này, đại lý hoàn thành ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng với TENTEN và nạp số tiền ký quỹ tối thiểu là 5.000.000 VNĐ (năm triệu đồng) theo yêu cầu của TENTEN. 
Đại lý được hưởng thù lao trực tiếp ngay khi đăng ký dịch vụ. Mức thù lao cơ bản được niêm yết trên website cung cấp dịch vụ của TENTEN tại https://tenten.vn/dai-ly.  Mức thù lao thực tế sẽ là mức thù lao ưu đãi nhất cho đại lý dựa trên việc TENTEN đánh giá năng lực của đại lý. Khi khoản tiền ký quỹ hết, để tiếp tục đăng ký và gia hạn dịch vụ, đại lý phải tiếp tục nộp tiền ký quỹ. Mỗi lần nộp tối thiểu là 10.000 VND (Mười ngàn đồng) và tối đa là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

Về hình thức nạp tiền vào tài khoản đại lý:

Hình thức VNPay: Đại lý chủ động nạp tiền online thông qua cổng thanh toán VNPay bằng cách quét mã QRCode nhanh chóng và có thể nạp tiền mọi lúc, mọi nơi.

Hình thức MoMo:  Với hình thức này Quý khách cần nạp tối thiểu là 150,000đ/lần (Một trăm năm mươi ngàn đồng) và cũng bằng cách quét mã QRCode.
Chuyển khoản: Đơn vị sử dụng là tiền Việt Nam (VNĐ). Trong trường hợp chuyển khoản, đại lý chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí chuyển khoản liên quan.
TENTEN không khuyến khích đại lý nạp tiền theo phương thức này vì đây là thao tác nạp tiền thủ công, thời gian nạp tiền phụ thuộc vào nhân viên kinh doanh sẽ bị chậm trễ.

Tiền mặt: Trong trường hợp đại lý thanh toán bằng tiền mặt, đại lý cần lên trực tiếp văn phòng của TENTEN (giờ hành chính) để thực hiện giao dịch.

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ CỦA TENTEN

TENTEN được quyền quản lý và giám sát việc cung cấp dịch vụ cho đại lý theo quy định hiện hành. Tạm ngưng các tài khoản truy cập tới TENTEN của đại lý hoặc xem xét chấm dứt Hợp đồng của đại lý trong trường hợp đại lý không thực hiện đúng những điều khoản ràng buộc trong Quy định này. Được quyền tạm ngưng và thu hồi các dịch vụ vi phạm các quy định cấm về quản lý tài nguyên Internet và thông tin điện tử trên Internet của Việt Nam. Được gửi, thông báo, hướng dẫn và đào tạo cho đại lý các kiến thức căn bản về chính sách quản lý và những thay đổi chính sách về quản lý tài nguyên Internet của Việt nam. Hướng dẫn các nghiệp vụ để đại lý tổ chức thực hiện, đại lý phối hợp với TENTEN trong quá trình đăng ký và duy trì dịch vụ. TENTEN cung cấp và đảm bảo các chuẩn kỹ thuật cần thiết để đại lý thực hiện việc đăng ký các dịch vụ trực tuyến, duy trì, cập nhật các thông tin liên quan đến các dịch vụ. Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ khác. Trong một số trường hợp được quyền gửi thông báo và liên hệ với chủ thể tên miền, chi tiết quy định trong hợp đồng đại lý. Hoàn phí 100% phí đăng ký tên miền VN trong trường hợp tên miền bị một chủ thể khác đăng ký trước.

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ĐẠI LÝ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CỦA TENTEN

Đại lý chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp về tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử của cá nhân, tổ chức đăng ký dịch vụ, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng quy định hiện hành, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
Đại lý chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của đại lý và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền và các dịch vụ khác của đại lý do quản lý lỏng lẻo gây ra.
Đại lý không được dùng thông tin của mình để đăng ký tên miền cho khách hàng của đại lý.
Đại lý chịu trách nhiệm nhắc gia hạn tên miền tới khách hàng của mình trước ngày tên miền hết hạn.
Đại lý được toàn quyền chủ động thực hiện nghiệp vụ đăng ký mới, theo dõi việc duy trì đối với các dịch vụ do đại lý quản lý và chịu trách nhiệm đối với các nghiệp vụ quản lý dịch vụ của mình.
Đại lý chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền và các dịch vụ khác đã đăng ký. Trong mọi trường hợp, tên miền và các dịch vụ khác không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định. Riêng tên miền Việt Nam (đuôi .VN) bị thu hồi theo quy định tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet) sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng).
 

Theo quy định tại Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành (thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet) sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, đại lý/khách hàng phải cung cấp bảng khai đăng ký tên miền Việt Nam, tên miền Quốc tế có chữ ký của chủ thể, đóng dấu (đối với tổ chức) về Nhà đăng ký tên miền TENTEN + bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ thể. Sau 07 ngày kể từ ngày đăng ký tên miền sẽ bị tạm ngưng nếu thiếu hồ sơ theo quy định. Đại lý phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử trên Internet hiện hành của Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các quy định hiện hành khác của pháp luật Việt Nam.
 

Đại lý phải cung cấp thông tin và phối hợp với TENTEN, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền và các dịch vụ khác. Đại lý có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng của mình khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang http://www.thongbaotenmien.vn theo quy định của Trung tâm internet Quốc Gia (VNNIC). Nếu có thay đổi về nhân sự quản lý tài khoản đại lý phải thông báo và liên hệ ngay với TENTEN để điều chỉnh, cập nhật kịp thời. Đại lý có trách nhiệm phối hợp với TENTEN xử lý các yêu cầu chuyển tên miền của khách hàng từ đại lý về TENTEN hoặc ngược lại Đại lý tự kiểm tra thông tin Whois tên miền ngay khi tên miền được đăng ký hoặc được duy trì thành công (tham khảo tại https://tenten.vn).
Đại lý bán tên miền đúng giá theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam; Không được sử dụng bất cứ hình thức khuyến mãi nào làm giảm tiền lệ phí, phí khách hàng phải nộp khi đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.VN”; Không được sử dụng tên miền “.VN” làm hàng hóa, dịch vụ trong các hoạt động khuyến mãi hàng hóa, dịch vụ khác; Không thu thuế giá trị gia tăng đối với các khoản phí, lệ phí đăng ký, duy trì tên miền “.vn” theo quy định của Tổng cục thuế.
Đại lý đồng ý bồi thường và giữ cho TENTEN được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường phát sinh từ nội dung mà đại lý hoặc khách hàng của đại lý vi phạm Quy định hoặc vi phạm luật pháp hiện hành.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Trong trường hợp phải chấm dứt Hợp đồng, đại lý phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau:
Trước thời điểm chấm dứt Hợp đồng 30 ngày hoặc đại lý phát sinh chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, đại lý phải có trách nhiệm phối hợp với TENTEN thông báo tới toàn bộ chủ thể tên miền đang thực hiện việc duy trì qua đại lý về việc đại lý sẽ chấm dứt Hợp đồng với TENTEN. Đại lý đề nghị chủ thể sử dụng chuyển về duy trì tại TENTEN hoặc một đại lý có chức năng tương tự khác của TENTEN.
Nếu chủ thể không thực hiện việc chuyển đổi, dịch vụ sẽ tự động chuyển về duy trì tại TENTEN.
Trường hợp đại lý giải thể hoặc phá sản, tên miền và các dịch vụ đang duy trì qua đại lý sẽ tự động chuyển sang quản lý và duy trì tại TENTEN. Đại lý phải chịu trách nhiệm theo dõi và phối hợp với TENTEN thực hiện quá trình chuyển dịch vụ qua TENTEN để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trường hợp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đại lý phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên có liên quan.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Đại lý phải cam kết và bảo đảm rằng đại lý có đầy đủ thầm quyển để thực hiện Quy định này cũng như cam kết theo Quy định và thực hiện trách nhiệm trong Hợp đồng, không được phép thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của hai bên.
Quy định này có thể sửa đổi bổ sung theo những thay đổi trong chính sách quản lý. Việc sửa đổi bổ sung đó được mỗi bên thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 10 ngày.
Các trường hợp xảy ra tranh chấp tên miền ”.vn” tuân thủ đúng tiến trình giải quyết được mô tả trên website http://vnnic.vn/tranhchaptenmien, Nhà đăng đăng ký không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp hành.