Home > Quy định > Quy định về việc sử dụng tính năng gia hạn tự động tên miền

Quy định về việc sử dụng tính năng gia hạn tự động tên miền

Khi Quý khách sử dụng tính năng gia hạn tự động tại trang ID.TENTEN.VN, Quý khách cần hiểu và đồng ý với những Quy định sử dụng của tính năng này.

1. Điều kiện để tính năng gia hạn tự động hoạt động:

+ Thời hạn tên miền còn ít nhất 15 ngày
+ Số dư tài khoản lớn hơn hoặc bằng với chi phí tên miền cần gia hạn.

Nếu 1 trong 2 điều kiện trên không thỏa mãn thì tính năng gia hạn tự động không kích hoạt và Quý khách sẽ chịu trách nhiệm liên quan đến thời hạn của tên miền đó và cần phải tiến hành gia hạn thủ công tên miền này.

Trường hợp, Quý khách nạp tiền sau khi tên miền còn ít hơn 15 ngày (nghĩa là còn hạn 14 ngày --> 1 ngày) thì cần gửi email đến hotrokhachhang@tenten.vn để được hỗ trợ gia hạn thủ công. 

2. Quý khách không thể Huỷ đối với các dịch vụ đã được gia hạn tự động. Vì vậy, nếu muốn Huỷ cài đặt tính năng này, Quý khách cần thao tác Huỷ trước 30 ngày trước ngày hết hạn dịch vụ. 

3. Chúng tôi không hoàn lại tiền sau khi đã bật tính năng gia hạn tự động và tên miền đã được gia hạn tự động.

4. Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này.