Home > Hosting > Windows Hosting > Hướng dẫn thay đổi phiên bản asp.net trên hosting windows TENTEN

Hướng dẫn thay đổi phiên bản asp.net trên hosting windows TENTEN

1 ) Truy cập vào bằng tài khoản hosting vào trong địa chỉ https://shost016.tenten.vn:8443 và ấn vào mục h

2 ) Trong phần Microsoft ASP.NET support chọn phiên bản phù hợp với website và nhấn OK