Home > Hosting > Windows Hosting > Thêm một Mime Type không có sẵn trên hosting windows

Thêm một Mime Type không có sẵn trên hosting windows

- Mặc định, Hệ thống windows được cài đặt công cụ quản trị hosting PLESK sẽ chỉ hỗ trợ những Mime Type cơ bản và thông dụng với người dùng.

- Khi bạn cần sử dụng một định dạng Mime Type không được hỗ trợ, bạn sẽ cần phải thêm định dạng này vào cấu trúc của website.

- Các bước tiến hành thêm Mime Type như sau:

1. Đăng nhập quản trị hosting của bạn 

 

2. Tại phần quản lý của tên miền cần thêm Mime Type, Bấm chọn Virtual Directories 

 

3.  Chọn Menu Mime Type sau đó bấm chọn Add MIME Type phía dưới.

4.  Nhập Extension và chọn Content tương ứng. Và kết thúc bằng nút OK