Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Direct Admin > Hướng dẫn backup full cho Direct Admin qua Command Line

Hướng dẫn backup full cho Direct Admin qua Command Line

Làm thế nào để có thể tạo được một bản backup full tất cả các dữ liệu của các tài khoản trên Direct Admin qua thao tác dòng lệnh.

Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện tạo bản sao lưu dữ liệu qua dòng lệnh. Để làm như vậy, hãy chạy lệnh sau:

echo "action=backup&append%5Fto%5Fpath=nothing&database%5Fdata%5Faware=yes&email%5Fdata%5Faware=yes&local%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackups&owner=admin&type=admin&value=multiple&when=now&where=local&who=all" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Quá trình backup sẽ được đẩy vào queue và lần lượt thực hiện. Để chắc chắn rằng dataskq đang chạy bạn có thể kiểm tra bằng cách xem /var/log/cron.

Nếu không có bạn có thể chạy bằng tay để tạo ra các bản sao lưu:

/usr/local/directadmin/dataskq d200​

Điều này sẽ tạo ra tất cả các bản sao lưu trong  /home/admin/admin_backup khi tiến trình backup được hoàn tất.

Để backup cho 1 tài khoản mong muốn, bằng lệnh dưới đây các bạn có thể thao tác lệnh:

echo "action=backup&append%5Fto%5Fpath=nothing&database%5Fdata%5Faware=yes&email%5Fdata%5Faware=yes&local%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackups&owner=admin&select%30=testuser&type=admin&value=multiple&when=now&where=local" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Trong đó testuser là tài khoản mà bạn muốn sao lưu, bởi admin.

Để restore  cho 1 user đã backup được ở bước trên ta có thể thực hiện.

echo "action=restore&ip%5Fchoice=file&local%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackups&owner=admin&select%30=user%2Eadmin%2Etestuser%2Etar%2Egz&type=admin&value=multiple&when=now&where=local" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Trong đó:  user%2Eadmin%2Etestuser%2Etar%2Egz   được thay thế bằng tên của file muốn restore, thay thế dấu chấm (.) bằng %2E  

Chúc bạn thực hiện thành công !