Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Direct Admin > Hướng dẫn addon domain vào hosting trên Direct Admin

Hướng dẫn addon domain vào hosting trên Direct Admin

Trên Direct Admin, để addon domain bạn có thể thực hiện như sau:

Chọn Add Another Domain 

Nhập tên miền muốn addon, tùy biến dung lượng và băng thông cho hosting của tên miền này.

Kết quả tạo thành công.

Chú ý: Nếu gặp lỗi này, có nghĩa là bạn đã hết lượt addon domain vào gói hosting của bạn, lúc này cần liên hệ với quản trị để tăng thêm số lượng addon domain hoặc nâng cấp lên gói hosting cao hơn.

Chúc bạn thực hiện thành công!