Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Direct Admin > Hướng dẫn tích hợp SSL miễn phí Let’s Encrypt vào DirectAdmin

Hướng dẫn tích hợp SSL miễn phí Let’s Encrypt vào DirectAdmin

Nhu cầu sử dụng DirectAdmin ở Việt Nam khá cao vì giá thành thấp và tốc độ load khá nhanh nhưng cũng có nhược điểm là hay lỗi lặt vặt và đặc biêt cài SSL rất khó khăn.

Vì vậy, TenTen xin hướng dẫn các bạn cách kích hoạt SSL miễn phí chỉ vài phút thôi nhé.

Quá trình cập nhật DirectAdmin và các gói quá trình có thể xảy ra lỗi nên các bạn nhớ backup data và code trước khi làm.
cd /usr/local/directadmin/custombuild/ 
./build update
cd /usr/local/directadmin/custombuild/ 
./build update

Cài đặt Let’s Encrypt.
./build letsencrypt
./build letsencrypt

Bật Let’s Encrypt.

grep -q 'letsencrypt=1' /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf || echo 'letsencrypt=1' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf    
grep -q 'enable_ssl_sni=1' /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf || echo 'enable_ssl_sni=1' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Khởi động lại DirectAdmin.
service directadmin restart
Bây giờ để cài đặt SSL cho domain, bạn vào “Advanced Features” -> “SSL Certificates” chọn domain và kích hoạt SSL nhé.

Chúc các bạn thành công!