Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Direct Admin > Hướng dẫn hạ cấp php từ 5.6 về 5.3

Hướng dẫn hạ cấp php từ 5.6 về 5.3

Bạn đang sử dụng Direcadmin và quý khách cần hạ cấp phiên bản php từ php5.6 về 5.3 để phù hợp với web mình đang sử dụng

Đầu tiên bạn phải login vào SSH và thực hiện các câu lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 5.3
./build php n

chúc bạn thành công