Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Direct Admin > KHẮC PHỤC LỖI MISMATCH BETWEEN TARGET UID AND UID OF FILE

KHẮC PHỤC LỖI MISMATCH BETWEEN TARGET UID AND UID OF FILE

Chào các bạn,
Trong quá trình sử dụng hoặc cài đặt các ứng dụng phần mềm trên linux bạn có thể sẽ gặp lỗi như ” Mismatch between target UID (503) and UID (498) of file”.
* nguyên nhân: Do thiếu quyền hoặc phân sai quyền trong linux *
khắc phục: các bạn chỉ cần chown lại là được.
Ví dụ: bạn có thư mục public_html sử dụng thì các bạn chỉ cần # chown -R user:user public_html.

Chúc các bạn thành công!