Home > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Hướng dẫn xác minh tên miền đăng kí tại TenTen với google

Hướng dẫn xác minh tên miền đăng kí tại TenTen với google

Để xác minh tên miền của mình chúng ta có thể làm theo các bước cơ bản sau :
Bước 1 Chúng ta truy cập vào trang : https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=en sau đó nhập tên miền của mình.

Bước 2 Sau khí Click vào nút thêm thuộc tính ( Add a Property) chúng ta sẽ có một 2 phương thức xác minh để lựa chọn, chúng ta sẽ chọn ô thay thế 

Bước 3 chúng ta sẽ chọn nhà cung cấp tên miền để thực hiện thêm bản ghi vào trong trang quản trị tên miền để xác mình

Phần nhà cung cấp tên miền chúng ta chọn khác để xuất hiện bản ghi TXT mà chúng ta sẽ cấu hình vào trang https://domain.tenten.vn

Bước 4 : Thực hiện cấu hình bản ghi TXT:

Sau khi cấu hình xong, chúng ta quay lại click vào nút xác mình (Kiểm Chứng)

Lưu ý ( Nameserver đặt tại đâu thì cấu hình DNS ở đơn vị đó, ở đây Phòng kỹ thuật hướng dẫn tên miền đặt Nameserver tại TenTen và cấu hình DNS tại trang https://domain.tenten.vn )

Chúc các bạn thao tác thành công !