Home > Hosting > Windows Hosting > Tạo mới cơ sở dữ liệu

Tạo mới cơ sở dữ liệu

1. Đăng nhập quản trị hosting với account đã được cung cấp từ TENTEN.

 

2. Bấm Add New Database 

3.

- Nhập tên database vào mục Database name

Lưu ý: Tên database sẽ bao gồm phần mở rộng phía trước tương ứng với tên account hosting, và bị giới hạn độ dài tối đa là 16 ký tự.

- Chọn kiểu cơ sở dữ liệu tuỳ theo nhu cầu sử dụng, gồm có:

Hoặc 

4. Chọn máy chủ database. 

Do thời điểm hiện tại, Để tiện dụng cho khách hàng,  Server hosting của TENTEN đang sử dụng chung database và  website trên cùng 01 server. Nên ở đây thông số máy chủ là:  localhost

Và được ký hiệu tương ứng: 

+ Local MySQL Server (default for MySQL)

+ Local MS SQL Server (default for MS SQL)

5. Tạo kèm User quản lý cơ sở dữ liệu (Nếu cần)

- Bạn có thể không cần tạo User quản lý cơ sở dữ liệu nếu đã có User được tạo ra trước đó để sử dụng cho cơ sở dữ liệu này. Chỉ cần bỏ chọn Create a new database user

- Nếu chưa có User hoặc bạn muốn quản lý cơ sở dữ liệu bằng User khác, chọn Create a new database user và điền các thông số cần thiết

+ Database user name: Tên User quản lý cơ sở dữ liệu, Tên này sẽ gồm phần tiền tố mặc định + phần tên bạn đặt cho user

+ New password và Confirm password Là mật khẩu sử dụng để sử dụng User này.

Trong trường hợp này, Tôi thường chọn nút: Generate để hệ thống tự tạo chuỗi mật khẩu ngẫu nhiên có tính bảo mật cao, Sau đó bấm Show để hiển thị chuỗi mật khẩu ngẫu nhiên này.

Lưu lại mật khẩu để sử dụng cho các thiết lập kết nối cho website.

6. Bấm OK sau khi đã hoàn thành các bước trên