Home > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Trỏ DNS về Blogspot (phần 2 - subdomain)

Trỏ DNS về Blogspot (phần 2 - subdomain)

II.Tên miền con (subdomain - foo.example.com)

1. Đăng nhập vào công cụ quản trị tên miền, làm theo hướng dẫn sau để tạo bản ghi CNAME

Tạo 2 bản ghi CNAME, bản ghi thứ nhất với các giá trị:

host: foo          type: CNAME                       value: ghs.google.com.

Bản ghi CNAME thứ 2 với các gí trị:

host: 4BGDMANINAOP type: CNAME 

value: gv-KPET33YRR3LIEGWAKMMVVKCZVCA4QZHJVZ3CHKNOIXFKHLZG2IDQ.domainverify.googlehosted.com

Lưu ý: Bản ghi CNAME thứ 2 để xác thực <nếu không có bản ghi này khi Bạn xác thực sẽ gặp lỗi 12>

2. Cập nhật blogger setting

Trước khi thực hiện bước này, vui lòng chờ các bản ghi DNS đã được cập nhật và có hiệu lực (từ 1h - 24h)

Vào Setting -> basic tab tìm đến phần Publishingvà click vào link add a custom domain

Sau đó click vào Switch to advanced settings

Nhập vào tên domain, sau đó click save.

Quá trình trên có thể mất 24h để có hiệu lực