Home > Hosting > Windows Hosting > Tạo mới email

Tạo mới email

Bài viết này, Bộ phận kỹ thuật TENTEN sẽ hướng dẫn cơ bản cách thức tạo mới một địa chỉ email trên hệ thống hosting sử dụng công cụ quản trị hosting PLESK.

Đăng nhập trang quản trị hosting của bạn: https://<tên miền của bạn>:8443

Lưu ý: Với cách này, bạn sẽ nhận được cảnh báo truy cập không an toàn do thông tin chứng chỉ số được cài đặt chỉ ứng với các tên miền có đuôi tenten.vn

Với trường hợp này , bạn có thể bỏ qua cảnh báo và tiếp tục đăng nhập bằng cách nhấn chuột vào Nút "Nâng cao", Sau đó chọn "Tiếp tục truy câp .... (Không an toàn)". 

Sau khi đăng nhập thành công vào hosting. 

Tại danh mục chức năng của hosting. Chọn mục "Mail".

Trong  phần quản lý email, gồm các chức năng tạo mới email và quản lý các email đã được tạo ra.

Để tạo mới email, Chọn "Create Email Address".

- Tiếp theo, Bạn cần điền các thông tin để tạo ra một email gồm: 

+ "Email address *" : Địa chỉ email được tạo ra (Không bao gồm phần mở rộng tên miền ) ví dụ admin

+ "Password": Mật khẩu tương ứng với tài khoản email.  Nếu khó nghĩ, bạn có thể sử dụng nút General, Hệ thống sẽ tự động tạo ra mật khẩu có tính ngẫu nhiên

+ "Confirm password ": Nhập lại chính xác mật khẩu đã tạo ra bên trên

+ "Mailbox": Dung lượng tối đã được sử dụng của tài khoản.

Lưu Ý: Tổng dung lượng sử dụng của toàn bộ email sẽ được tính vào dung lượng của hosting, Do đó dù bạn chọn unlimit, Thì tổng dung lượng của các địa chỉ email này tối đa chỉ bằng dung lượng gói hosting của bạn.

- Kết thúc nhập thông tin, Nhấn "OK" để hoàn thiện quá trình cài đặt email.

Chúc Bạn thành công.