Home > Hosting > Windows Hosting > Hướng dẫn backup trên hosting windows (Plesk)

Hướng dẫn backup trên hosting windows (Plesk)

1 . Đăng nhập trang quản lý hosting plesk

2 . Trong trang quản trị Plesk ta tìm đến phần Backup Manager

3 . Ở màn hình tiếp theo ta click vào nút Back up

4 . sau đó sẽ hiển thị ra cửa sổ Back Up the Subscription, ở cửa sổ này ta để mọi thứ mặc định và chọn OK

4 . Sau khi hệ thống tiến hành tạo xong file backup bạn có thể download về máy và lưu trữ