Home > Hosting > Windows Hosting > Kiểm tra dung lượng đang sử dụng trên hosting

Kiểm tra dung lượng đang sử dụng trên hosting

- Mỗi gói hosting sẽ được cung cấp một dung lượng nhất định để sử dụng, Phần dung lượng này được chia sẻ cho các dịch vụ như thư mục chứa code ( httpdocs), Email, Database, Backups

1. Đăng nhập quản trị hosting:

2. Góc bên phải có mục Resource Usage 

Tại mục này hệ thống hiển thị  thống kê cho phần Dung lượng ổ đĩa sử dụng , và băng thông từ 0 giờ ngày 01 của tháng đến ngày hiện tại.

Và cho bạn biết thông tin bạn được dùng tối đa bao nhiêu MB dung lượng đĩa hosting.

Và Bao nhiêu GB Băng thông trong một tháng

 

 

3. Để xem chi tiết dung lượng sử dụng, Chọn Menu Statics ở thanh công cụ

Hoặc Bấm vào More Statics ở phần thống kê 

4. Bảng Disk space Cho biết dung lượng đã sử dụng trên tổng số dung lượng được phép sử dụng.

Trong bảng này bao gồm dung lượng chi tiết cho các thành phần của một hosting gồm website, database, email, Backups

5. Bảng Traffic là thống kê lượng băng thông đã sử dụng đến thời điểm hiện tại