Home > Hosting > Windows Hosting > Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên hosting windows của TENTEN

Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên hosting windows của TENTEN

Xin chào quý khách!

Để tạo tài khoản FTP trên hosting windows của TenTen, Quý Khách có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau đây :

Bước 1: Đăng nhập quản trị hosting tìm đến mục FTP Access

Bước 2: Bấm vào nút Add an FTP Account để tạo tài khoản FTP

Bước 3: Điền các thông số

FTP account name : là tên user FTP

Home directory : thư mục gốc muốn FTP truy cập đến > thường là httpsdocs

New password : nhập mật khẩu

Confirm password : nhập lại mật khẩu

Read permission : đây là có cho phép đọc không

Write permission : đây là có chi phép ghi không

Thường là cho phép cả đọc và ghi để thao tác FTP .

Cần hỗ trợ quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 024.73020.555 (24/7) - Email: kythuat@tenten.vn