Home > Hosting > Windows Hosting > Hướng dẫn trỏ file host trên HĐH windows 7,8,10,XP

Hướng dẫn trỏ file host trên HĐH windows 7,8,10,XP

Chào các bạn !

TENTEN xin hướng dẫn các bạn sử dụng file host trên windows 7( 8,10,XP tương tự ). Trước tiên các bạn cần hiểu và biết sử dụng file host trong thời điểm nào :

- Thứ nhất, bạn cần trỏ domain trước về host để kiểm tra khi mà DNS chưa được update hoàn toàn.

- Thứ hai, khi chuyển server để test trước khi xóa bỏ dữ liệu trên host cũ.

- Thứ ba, khi mua host nhưng domain chưa nhận về host.

Lưu ý : việc cấu hình file host này chỉ áp dụng trên máy local của bạn thôi và không có tác dụng bên ngoài internet nhé.

Bước 1 : Tìm đến thư mục host trên window.

- Tìm file host theo đường dẫn sau : C:\Windows\System32\drivers\etc

- Các bạn chú ý file host này nếu lần đầu cấu hình thì mặc định không cho sửa xóa mà chỉ " read-only ". Vì thế bạn click chuột phải vào file rồi chọn " Properties " và bỏ chọn " read-only " rồi ok.

- Sau khi đã có quyền sửa bạn có thể sử dụng notepad ngay trên window hoặc notepad++ để sửa file đó.

Bước 2 : Cách sử dụng

Mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng notepad được cài đặt sẵn trong window như sau :

- Bạn vào " start " --> gõ " notepad " để khởi động notepad.

- Bạn vào file --> chọn Open và tìm đến đường dẫn chứa file host : C:\Windows\System32\drivers\etc

- Chú ý: khi vào có thể sẽ không liệt kê ra các file trong thư mục etc và bạn cần chọn vào " all file " theo hướng dẫn sau :

- Việc còn lại là gõ địa chỉ IP server và domain cần test --> save.

Chúc các bạn thành công!.