Home > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect

Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect

Ví dụ với 2 dạng domain như sau:

Tên miền chính : 
Domain A: teamtechno1.xyz
Domain B: tenten.vn
Subdomain : sub.testgicungduoc.site
subdomain A : tenten.vn
Với việc trỏ bản ghi Redirect : Tức là khi gõ địa chỉ domain hotromaytinh.com thì sẽ tự động chạy sang domain tenten.vn

-    Bước 1: Thực hiện đăng nhập vào trang https://domain.tenten.vn/login

Nhấn THÊM và thêm tương tự như bên dưới với phần value là tên miền của bạn : 

Lưu ý : mục value quý khách nhận tên miền cần trỏ đến.

Sau khi thực hiện trỏ bản ghi xong sẽ mất khoảng 30 phút tới 1 giờ để hoàn tất.