Home > Hosting > Windows Hosting > Xử lý lỗi This DNS record already exists trên Plesk

Xử lý lỗi This DNS record already exists trên Plesk

Bạn đang sử dụng dịch vụ share hosting, và gói dịch vụ của bạn bình thường vẫn có thể them addon domain, sub domain nhưng đến 1 ngày đẹp trời bạn tạo addon domain và subdomain không thành công và báo lỗi như ở dưới hình

Trong trường hợp này bạn cần phải kiểm tra các nguyên nhân sau :

1 . sub domain hoặc addon domain đó đã tồn tại trên hosting chưa, nếu đã tồn tại thì bạn chỉ việc sử dụng chứ không cần tạo nữa

2 . sub domain hoặc addon domain đó bạn đã từng tạo và xóa đi hiện giờ trên hệ thống vẫn còn lưu trữ DNS của addon domain hoặc sub domain đó trên hệ thống

Nếu gặp trường hợp này bạn vui long làm như sau

  • Đầu tiên bạn cần đăng nhập trang quản lý hosting
  • Tiếp theo tìm đến phần DNS Setting

Tiếp theo bạn tìm xem có addon domain hoặc sub domain đang bị báo tồn tại đó không và xóa đi

Vd : sud domain email.emailmk.net 

chúc bạn thành công