Home > Chứng Thư Số SSL > Câu hỏi thường gặp > SSL Globalsign có bảo mật cho cả tên miền có www và không có www không?

SSL Globalsign có bảo mật cho cả tên miền có www và không có www không?

Q: SSL Globalsign có bảo mật cho cả tên miền có www và không có www không?

A:

Thông thường, khi bạn đăng ký SSL cho tên miền abc.com và muốn bảo mật cho cả tên miền www.abc.com thì bạn sẽ cần phải mua thêm dịch vụ bổ sung SANs FQDN (Fully Qualified Domain Names)  cho tên miền www đó.

Tuy nhiên, khác với các nhà cung cấp chứng thư số SSL khác, nếu bạn đăng ký SSL của Hãng Globalsign chỉ cần đăng ký chứng thư cho tên miền www.abc.com, bạn cũng sẽ được bảo mật miễn phí cho tên miền abc.com mà không cần phải mua thêm dịch vụ bổ sung SANs nào cả.

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký bảo mật cho tên miền abc.com thì sẽ không được miễn phí bảo mật cho tên miền www.abc.com. Khi đó bạn cần Hủy chứng thư đã đăng ký trong vòng 7 ngày kể từ ngày cấp và đăng ký lại chứng thư mới cho tên miền www.abc.com để được hưởng miễn phí bảo mật cho cả tên miền abc.com