Home > Chứng Thư Số SSL > Câu hỏi thường gặp > Tôi có thể gia hạn khi SSL Globalsign đã hết hạn không?

Tôi có thể gia hạn khi SSL Globalsign đã hết hạn không?

Q: Tôi có thể gia hạn khi SSL Globalsign đã hết hạn không?

A:

Quý khách hoàn toàn có thể gia hạn SSL khi SSL đã quá ngày hết hạn.

Khi đó thủ tục đăng ký gia hạn sẽ giống như thủ tục đăng ký gói chứng thư số SSL mới.

Nếu Quý khách không thay đổi thông tin chứng thư đăng ký và mã CSR thì Quý khách chỉ cần xác nhận email đăng ký Hãng gửi qua email Admin và ký vào bản “Registration form” Hãng gửi là chứng thư sẽ được cấp phát.

TENTEN sẽ hỗ trợ Quý khách cài đặt chạy SSL lại trên Server của Quý khách một cách nhanh chóng nhất.