Home > Chứng Thư Số SSL > Câu hỏi thường gặp > Ưu đãi khi transfer SSL từ nhà cung cấp khác sang Hãng Globalsign

Ưu đãi khi transfer SSL từ nhà cung cấp khác sang Hãng Globalsign

Q: Khi transfer chứng thư số SSL từ nhà cung cấp khác sang SSL của Hãng Globalsign, tôi được hưởng các ưu đãi gì?

A:

Quý khách có thể transfer SSL từ nhà cung cấp khác sang SSL Globalsign bất kỳ thời điểm nào, ngay cả khi Quý khách vừa mới đăng ký SSL của nhà cung cấp khác.

Khi Quý khách transfer SSL từ nhà cung cấp khác sang SSL của Hãng Globalsign, Quý khách sẽ được nhận các ưu đãi sau:

   1. Được bảo lưu thời gian còn lại của SSL cũ trên chứng thư số SSL Globalsign
   2. Được cộng thêm 30 ngày khuyến mại vào thời gian hết hạn của SSL Globalsign.

Ví dụ: Quý khách đang đăng ký gói OV SSL Standard 2 năm của Hãng Comodo, ngày hết hạn là ngày 01/04/2016.

Ngày 01/01/2015, Quý khách đăng ký gói OV SSL Standard 1 năm để transfer sang Hãng Globalsign,

ngày hết hạn của SSL Globalsign sẽ được tính là: 01/04/2016 + 12 tháng + 30 ngày khuyến mại = ngày 31/05/2017.

Ngoài chi phí thanh toán gói OV SSL Globalsign Standard 1 năm, Quý khách sẽ không phải trả thêm khoản phí nào nữa mà vẫn được hưởng ưu đãi về thời gian hết hạn trên.

*Quý khách lưu ý, SSL có quy định về thời gian tối đa cho phép đăng ký nên ngày hết hạn của SSL mới sẽ không quá thời gian cho phép đăng ký tối đa, ví dụ: gói AV, DV, OV, EV  tối đa là 397 ngày kể từ ngày đăng ký transfer.