Home > Chứng Thư Số SSL > Câu hỏi thường gặp > Tôi có thể đăng ký OV SSL với tên tổ chức khác với tên chủ thể của tên miền không?

Tôi có thể đăng ký OV SSL với tên tổ chức khác với tên chủ thể của tên miền không?

Q: Tôi có thể đăng ký OV SSL với tên tổ chức khác với tên chủ thể của tên miền không?

A:

Quý khách hoàn toàn có thể đăng ký OV SSL Globalsign với tên tổ chức khác với tên chủ thể của tên miền.

Ví dụ: Tên chủ thể tên miền .VN (thông tin Whois) là thông tin cá nhân đăng ký, Quý khách vẫn có thể đăng ký chứng thư số SSL Globalsign, chứng thực chủ sở hữu là tên doanh nghiệp.

Trường hợp này, Hãng sẽ xác nhận gửi một email yêu cầu xác nhận chủ sở hữu tên miền vào email admin@tên miền của Quý khách. Quý khách chỉ cần phản hồi lại email của Hãng để xác nhận là chủ sở hữu tên miền đã đăng ký chứng thư.