Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Sửa lỗi truy cập VPS (20014)Internal error

Sửa lỗi truy cập VPS (20014)Internal error

Trong một số trường hợp bạn đang cố gắng khởi động lại dịch vụ apache của máy chủ tuy nhiên lại xuất hiện thông báo như sau trên cửa sổ dòng lệnh

(20014)Internal error: Error retrieving pid file logs/httpd.pid
Remove it before continuing if it is corrupted.

Không có gì phải lo lắng, bạn phải chạy các lệnh sau để làm cho apache hoạt động trở lại

Cách của chúng ta ở đây là đổi tên hoặc xóa file httpd.pid  tại đường dẫn /usr/local/apache/logs/ sau đó khởi động lại dịch vụ

Các bạn thực hiện theo cấu trúc lệnh sau đây :

root@server [~]# cd /usr/local/apache/logs/
root@server [/usr/local/apache/logs]# mv httpd.pid httpd.pid.bak
root@server [/usr/local/apache/logs]# /etc/init.d/httpd restart

Vậy là xong, bạn hãy thử khởi động lại dịch vụ apache trên máy chủ của mình.