Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > [Video] Hướng dẫn sử dụng winSCP để quản lý file trên VPS

[Video] Hướng dẫn sử dụng winSCP để quản lý file trên VPS

Xin chào quý khách!

Để quản lý file dễ dàng hơn trên VPS, quý khách có thể sử dụng phần mềm WinSCP
Sau đây TENTEN sẽ hướng dẫn quý khách các bước cài đặt và thao tác cơ bản trên WinSCP. Xem video hướng dẫn
L
ink tải: https://winscp.net/eng/download.php
Các thông số đăng nhập:
File protocol : SFTP, SCP hoặc FTP
Host name : điền IP của VPS, hoặc 1 tên miền đã trỏ về IP đó
Port : mặc định là 22, trong trường hợp này port đã đổi thành 9090 nâng cao bảo mật
User : root ( với quyền cao nhất)
Password : mật khẩu root
Các chức năng cơ bản:
1.Đổi tên file và thư mục  (kích chuột phải, chọn chức năng rename)
2. Phân quyền file và thư mục (kích chuột phải, chọn chức năng Properties)
3. Di chuyển file , thư mục (kích chuột phải, chọn chức năng Move to)
4. Xóa file hoặc thư mục (kích chuột phải, chọn chức năng Delete)

Cảm ơn quý khách!