Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Hướng dẫn chặn địa chỉ IP hoặc ports trên Windows Server

Hướng dẫn chặn địa chỉ IP hoặc ports trên Windows Server

Để chặn được địa chỉ IP và ports trên windows server của mình bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây:

Đầu tiên bạn phải đánh dấu vào checkbox, bạn có thể sử dụng Add Wizard, sau đó nhấn vào add để tạo IP security Rule  sau đó một cửa sổ mới sẽ mở ra như bạn có thể thấy bên dưới sẽ nói Welcome to create IP security Rule Wizard. Để di chuyển xa hơn, bạn phải bấm next => select option (This Rule Does Not specify a Tunnel ) và nhấn nút next lần nữa. Chọn tất cả các kết nối mạng từ loại mạng và nhấp một lần nữa sau đó nhấn next => quản trị viên sẽ nhận được danh sách bộ lọc IP trong đó. Bạn phải bấm thêm để tạo danh sách Bộ lọc IP mới,  nhập tên và mô tả của danh sách bộ lọc IP và kiểm tra checkbox đã sử dụng.

Bạn có thể add wizard => click add to add the IP filter => click next => đánh dấu vào check box mirrored, kết hợp các gói với nguồn chính xác và địa chỉ đích. chọn nguồn làm địa chỉ như My IP Address và nguồn địa chỉ đích như a IP address cụ thể ( địa chỉ IP nào bạn muốn chặn trên bất cứ máy chủ bất cứ địa chỉ IP sẽ block tất địa chỉ IP) như 1 subnet của IP. Address hoặc 1 DNS name => chọn next => chọn protocol Type as Any and finish the IP filter wizard 

Bây giờ bạn chọn select the IP filter , bạn có thể set và click next cho bộ lọc hoạt động, kiểm tra checkbox use add wizard => Click add => Click next and type the filter action name and Description => Click next => Select the ‘BLOCK’ action and click next => Click finish.

sau đó chọn filter action và nhấn next và kết thúc  nhấn OK. Để apply policy , nhấp chuột phải vào tên Policy và chọn Assign.

Nếu bạn muốn chặn một cổng cụ thể như 1433 là Cổng MSSQL hoặc bất kỳ cổng nào khác như 21 (FTP), 23 (Telnet), 3389 (RDP), 110 (POP3), hãy làm theo các bước được mô tả sau.

Nhấp chuột phải vào Policy bảo mật IP mà bạn đã tạo từ các bước trên =>click properties => Select the IP security policy and click edit => Under the IP Filter list tab select IP filter => Edit => Add a new Filter =>Click next 

Kiểm tra check box mirrored. Kết hợp các gói với địa chỉ đích và địa chỉ đích chính xác Click Next và gõ địa chỉ nguồn là My IP address cũng như địa chỉ đích  địa chỉ IP hoặc địa chỉ IP cụ thể hoặc subnet cụ thể mà bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo select a protocol type as TCP => select from this port and type the port number which you want to block and then select to any port => click next => Click Finish.

Chúc các bạn thành công.!