Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Hướng dẫn ssh và đổi múi giờ trên máy chủ cloud

Hướng dẫn ssh và đổi múi giờ trên máy chủ cloud

1.  Để tiến hành ssh vào dịch vụ, các bạn cần sử dụng phần mềm hỗ trợ của bên thứ 3 (putty, morbaxterm,...). Ở đây Tenten sẽ sử dụng phần mềm morbaxterm.

Sau khi tải và cài đặt phần mềm ở tại đây, các bạn mở phần mềm này lên > chọn session > ssh và điền thông tin theo hướng dẫn trong ảnh sau đó chọn ok.

Sau khi chọn ok, chúng ta sẽ được giao diện như ảnh dưới. Ở đây chúng ta sẽ nhập user là root, mục password khi gõ sẽ không hiển thị nên có thể gõ pass ra notepad sau đó paste vào giao diện bằng cách nhấp chuột phải và chọn paste > enter.

2. Đây là giao diện khi ssh thành công, quý khách paste dòng lệnh bên dưới vào terminal sau đó nhấn enter.

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime; test -e /etc/sysconfig/clock && sed -i 's|^ZONE=.*|ZONE="Asia/Ho_Chi_Minh"|g' /etc/sysconfig/clock ;

Sau khi thao tác dòng lệnh trên, chúng ta check lại bằng dòng lệnh bên dưới. Nếu giao diện hiển thị như trong ảnh là đã thao tác thành công.

ls -l /etc/localtime